ฉันจะตั้งเสียงเรียกเข้าที่เป็นของฉันเองบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
เสียงเรียกเข้าและการตั้งค่าส่วนตัว

ฉันจะตั้งเสียงเรียกเข้าที่เป็นของฉันเองบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

คัดลอกไฟล์ mp3 ไปไว้ที่ที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์ในโฟลเดอร์ เสียงเรียกเข้า จากนั้นเปิดเมนู การตั้งค่า แล้วเลือก การปรับให้เหมาะกับคุณ > เสียง > โทน > จัดการโทน > เสียงเรียกเข้าของฉัน จากนั้นเลือกไฟล์ของคุณแล้วยืนยันด้วยการเลือก ตกลง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่