ฉันจะครอบตัดและแก้ไขรูปถ่ายในแบบอื่นๆ จากในแอปกล้องถ่ายรูปได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
กล้องและรูปถ่าย

ฉันจะครอบตัดและแก้ไขรูปถ่ายในแบบอื่นๆ จากในแอปกล้องถ่ายรูปได้อย่างไร

ในการแก้ไขรูปถ่ายขั้นพื้นฐานจากในแอปกล้องถ่ายรูป ให้เปิดรูปที่ถ่ายล่าสุดและแตะที่ปุ่มแก้ไข

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่