ฉันจะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของสมาร์ทโฟนได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
เครือข่าย, Wifi และข้อมูลมือถือ
  • ฉันจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ Nokia 8110 ของฉันกับเครือข่าย Wifi ได้อย่างไร
  • ฉันจะใช้อุปกรณ์ Nokia เป็น WiFi ฮอตสปอตได้อย่างไร
  • ฉันจะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของสมาร์ทโฟนได้อย่างไร

ฉันจะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของสมาร์ทโฟนได้อย่างไร

นำทางไปที่ การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > more_vert > รีเซ็ต การรีเซ็ตด้วยวิธีนี้อาจช่วยได้หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่