ฉันจะรีเซ็ตฮาร์ดแวร์บน Nokia 8110 4G ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ปัญหา การสนับสนุน และข้อมูลอุปกรณ์

ฉันจะรีเซ็ตฮาร์ดแวร์บน Nokia 8110 4G ของฉันได้อย่างไร

ถ้าโทรศัพท์วางสายเองบ่อยครั้ง คุณจะต้องทำการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กดปุ่มลดเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกันเป็นเวลา 10 วินาที โทรศัพท์จะสั่นแล้วรีสตาร์ต การรีเซ็ตฮาร์ดแวร์จะไม่ลบข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ทิ้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่