ทำไมพื้นที่จัดเก็บที่มีจึงน้อยกว่าปริมาณที่ระบุไว้ในสเปคของโทรศัพท์

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ไฟล์และที่เก็บข้อมูล

ทำไมพื้นที่จัดเก็บที่มีจึงน้อยกว่าปริมาณที่ระบุไว้ในสเปคของโทรศัพท์

นี่เป็นกรณีเดียวกับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ โดยที่เก็บข้อมูลโดนระบบปฏิบัติการและแอปที่ติดตั้งมาล่วงหน้ากินพื้นที่ไปบางส่วน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่