ฉันจะเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งบน GPS บน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
GPS, Bluetooth และการเชื่อมต่ออื่นๆ

ฉันจะเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งบน GPS บน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

เลือกเมนู การตั้งค่า แล้วแตะ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่