หากหน่วยความจำไม่พอที่จะ ทำการอัปเดต ต้องทำอย่างไร?

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ซอฟต์แวร์และการอัปเดต

หากหน่วยความจำไม่พอที่จะ ทำการอัปเดต ต้องทำอย่างไร?

การลบข้อมูลของแอป

หากอัปเดต OTA สำหรับแอปใดแอปหนึ่ง การ ลบข้อมูลสำหรับสำหรับแอปนั้นๆ จะสามรถ แก้ไขปัญหาได้

การลบข้อมูลแอป ไปที่การตั้งค่า > เลือกแอปที่ มีปัญหา และเลือกที่จะลบข้อมูล หากปัญหายังคงอยู่ กรุณาติดต่อนักพัฒนาแอ ปนั้นๆ

การถอนการติดตั้งแอป

หากปัญหายังคงอยู่ภายหลังจากลบข้อมูลแอป คุณสามารถถอนการติดตั้งแอป ทั้งนี้ข้อมูลที่ บันทึกอยู่ในแอปจะถูกลบออกไปด้วย ในการ ถอนติดตั้งแอป ให้กดปุ่มแอปนั้นๆค้างไว้ และ ลากแอปนั้นไปถอนการติดตั้งที่ด้านบนของหน้า จอ หากคุณไม่พบการถอนการติดตั้ง แอปนั้น เป็นแอปของระบบ ไม่สามารถถอนการติดตั้งได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่