จะทำฮาร์ดรีเซ็ตสมาร์ทโฟนและเรียกคืนค่าตั้งต้นเดิมจากโรงงานได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ปัญหา การสนับสนุน และข้อมูลอุปกรณ์

จะทำฮาร์ดรีเซ็ตสมาร์ทโฟนและเรียกคืนค่าตั้งต้นเดิมจากโรงงานได้อย่างไร

โปรดทราบ: การทำฮาร์ดรีเซ็ตจะลบข้อมูล การตั้งค่า และเนื้อหาทั้งหมดในสมาร์ทโฟนของคุณอย่างสมบูรณ์ เพื่อย้อนกลับไปยังการตั้งค่าดั้งเดิมของโรงงาน เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะทำฮาร์ดรีเซ็ต ไปที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลสมาร์ทโฟนจากระยะไกล

ในการรีเซ็ตสมาร์ทโฟนและลบเนื้อหาทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ นอกจากนี้เราขอแนะนำให้คุณชาร์จแบตเตอรีอย่างน้อย 50% เมื่อจะทำการฮาร์ดรีเซ็ต

กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดพร้อมกันประมาณ 30 วินาทีหรือจนกว่าเมนูรากจะปรากฏขึ้น จากนั้นเลือกดำเนินการที่คุณต้องการจากเมนูราก ในกรณีนี้คือ “Wipe data/factory reset” (ลบข้อมูล/รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)

หรือคุณสามารถดำเนินการตั้งค่าใหม่ได้ด้วยการแตะที่ Settings (การตั้งค่า) > Backup & Reset (สำรองข้อมูลและรีเซ็ต) > Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน) > Reset phone (รีเซ็ตโทรศัพท์) > Erase everything (ลบทุกสิ่ง)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่