ฉันจะตั้งค่า SIM เริ่มต้นได้อย่างไร

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
SIM, รายชื่อผู้ติดต่อ และการโทร

ฉันจะตั้งค่า SIM เริ่มต้นได้อย่างไร

สำหรับการตั้งค่าและรายละเอียดของ SIM ให้ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > SIM
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่