การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีกับโทรศัพท์?

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ไฟล์และที่เก็บข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีกับโทรศัพท์?

คุณสามารถโอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีและโทรศัพท์ของคุณได้โดยเชื่อมต่อกับสายเคเบิ้ล USB หรือเปิดเครื่องโทรศัพท์ของคุณเพื่อเริ่มการโอนถ่ายข้อมูล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่