ฉันจะเปิดใช้งานข้อความที่มีการคาดเดาข้อความบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
การตั้งค่าภาษาและอินพุท

ฉันจะเปิดใช้งานข้อความที่มีการคาดเดาข้อความบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

เลือก การตั้งค่า จากเมนู ไปที่ การปรับให้เหมาะกับคุณ > วิธีป้อนอินพุท > ใช้การคาดเดา > เปิด หลังจากนั้น ให้ตั้งค่าภาษาที่ต้องการใช้ เมื่อต้องการใช้ข้อความที่มีการคาดเดาข้อความ ให้กด “#” จนกระทั่ง 'การคาดเดา' ปรากฏขึ้นบนเมนูป็อปอัพ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่