ฉันจะสำรองไฟล์ต่างๆ ได้อย่างไร

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ไฟล์และที่เก็บข้อมูล

ฉันจะสำรองไฟล์ต่างๆ ได้อย่างไร

นำทางไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > สำรองข้อมูล และเปิดใช้การสำรองข้อมูล
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่