ฉันจะเปิดดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรีในแถบงานได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
แบตเตอรี่และการชาร์จ

ฉันจะเปิดดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรีในแถบงานได้อย่างไร

นำทางไปที่ การตั้งค่า > แบตเตอรี ถัดจากเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี ให้กดแถบเลื่อนเพื่อเปิดให้ฟีเจอร์ทำงาน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่