สายชาร์จของฉันไม่เข้ากันกับ Nokia 6.1 Plus ฉันควรทำอย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
แบตเตอรี่และการชาร์จ

สายชาร์จของฉันไม่เข้ากันกับ Nokia 6.1 Plus ฉันควรทำอย่างไร

Nokia 6.1 Plus ใช้สาย Type-C ที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเข้ากันไม่ได้กับสาย Micro USB

เราขอแนะนำให้ใช้สายชาร์จ Type C ในกล่องที่มาพร้อมกับ Nokia 6.1 Plus หากต้องการใช้สายชาร์จของบริษัทอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นสาย Type C ที่มีขั้วต่อแบบเดียวกันกับสายที่มาพร้อมกับโทรศัพท์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่