ฉันจะตั้งเสียงเรียกเข้าบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
เสียงเรียกเข้าและการตั้งค่าส่วนตัว

ฉันจะตั้งเสียงเรียกเข้าบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

เปิดเมนู การตั้งค่า แล้วแตะที่ การปรับให้เหมาะกับคุณ > โทน แล้วเลือกเสียงเรียกเข้าของคุณ ยืนยันการเลือกของคุณโดยแตะที่ปุ่ม ตกลง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่