เหตุใดฟังก์ชันของปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของฉันจึงเปลี่ยนแปลงไป

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ซอฟต์แวร์และการอัปเดต

เหตุใดฟังก์ชันของปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของฉันจึงเปลี่ยนแปลงไป

ใน Android 11 การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้จะเปิดเมนูขึ้นมา ซึ่งคุณสามารถเลือกปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทโทรศัพท์ได้

ส่วนใน Android 12 นั้น Google ได้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเล็กน้อย การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้จะเปิดใช้งาน Google Assistant หากต้องการไปที่เมนูปิดเครื่องและรีสตาร์ท ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกัน

หากคุณต้องการเปลี่ยนการทำงานของปุ่มเปิด/ปิดเครื่องกลับไปเป็นเหมือนใน Android 11 ให้ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > ท่าทาง > กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ แล้วปิดเครื่อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่