ฉันจะเปิดหรือปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
การตั้งค่าภาษาและอินพุท

ฉันจะเปิดหรือปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติได้อย่างไร

นำทางไปที่การตั้งค่า > ระบบ > ภาษาและอินพุท > คีย์บอร์ดเสมือน > Gboard > การแก้ไขข้อความ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่