ฉันจะตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ซอฟต์แวร์และการอัปเดต

ฉันจะตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ให้ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ข้อมูลอุปกรณ์ > ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ข้อมูลอุปกรณ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่