จะรีสตาร์ทสมาร์ทโฟนได้อย่างไร หากไม่มีการตอบสนอง

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ปัญหา การสนับสนุน และข้อมูลอุปกรณ์

จะรีสตาร์ทสมาร์ทโฟนได้อย่างไร หากไม่มีการตอบสนอง

หากโทรศัพท์ของคุณไม่ตอบสนอง คุณสามารถทำ “ซอฟต์รีเซ็ต” ได้ โดยกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกันประมาณ 15 วินาที (หรือจนกว่าโทรศัพท์จะสั่น) โทรศัพท์ของคุณจะรีสตาร์ทใหม่ในเวลาไม่นาน นี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยและรวดเร็วในการรีบูตอุปกรณ์ของคุณ โดยไม่สูญเสียหรือลบข้อมูลใด ๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่