ฉันจะใช้งานฟีเจอร์ NFC ได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
GPS, Bluetooth และการเชื่อมต่ออื่นๆ

ฉันจะใช้งานฟีเจอร์ NFC ได้อย่างไร

นำทางไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ > NFC
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่