ฉันจะโทรออกและรับสายด้วยโทรศัพท์ Nokia ได้อย่างไร

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
SIM, รายชื่อผู้ติดต่อ และการโทร

ฉันจะโทรออกและรับสายด้วยโทรศัพท์ Nokia ได้อย่างไร

หากต้องการโทรออก ให้เริ่มด้วยการป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้แป้นตัวเลข หรือไปยังรายชื่อที่บันทึกไว้ เมื่อกดหมายเลขที่ต้องการหรือเลือกรายชื่อผู้ติดต่อแล้ว เพียงกดปุ่มโทร

การรับสายเรียกเข้าจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้สมาร์ทโฟนหรือฟีเจอร์โฟน แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณเพียงแค่ต้องกดหรือปัดปุ่มรับสายเมื่อโทรศัพท์ดังเท่านั้น

ฟีเจอร์โฟนบางรุ่นมีดีไซน์แบบเลื่อนหรือฝาพับ การเปิดโทรศัพท์เหล่านี้จะเป็นการรับสายเรียกเข้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่