ฉันจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและลบข้อมูลในโทรศัพท์ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ปัญหา การสนับสนุน และข้อมูลอุปกรณ์

ฉันจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและลบข้อมูลในโทรศัพท์ของฉันได้อย่างไร

นำทางไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > รีเซ็ตตัวเลือก > ลบข้อมูลทั้งหมด นี่จะเป็นการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่