การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี?

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
GPS, Bluetooth และการเชื่อมต่ออื่นๆ

การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี?

คุณสามารถใช้สายเคเบิ้ลที่มาพร้อมตัวเครื่องเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่