อยากประหยัดแบตเตอรี่ ต้องเปิดโหมดประหยัดพลังงานอย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
แบตเตอรี่และการชาร์จ

อยากประหยัดแบตเตอรี่ ต้องเปิดโหมดประหยัดพลังงานอย่างไร

เปิดเครื่อง เข้าไปในการตั้งค่าและเลือกเปิดโหมดประหยัดพลังงาน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่