หาเลข IMEI เครื่องจากที่ไหน

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ปัญหา การสนับสนุน และข้อมูลอุปกรณ์

หาเลข IMEI เครื่องจากที่ไหน

เปิดการตั้งค่าในเครื่อง เลือกหัวข้อ เกี่ยวกับโทรศัพท์ เลือกสถานะ และเลือก ข้อมูล IMEI

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่