ฉันจะอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สายบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ซอฟต์แวร์และการอัปเดต

ฉันจะอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สายบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

ไปที่ การตั้งค่า จากเมนู จากนั้นเลือก อุปกรณ์ > ข้อมูลอุปกรณ์ และ การอัปเดตซอฟต์แวร์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่