ฉันจะลบแอปออกจากโทรศัพท์ได้อย่างไร

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
แอปและการตั้งค่าแอป
  • สามารถปิดแอปที่ไม่ทำงานได้อย่างไร
  • ฉันจะปิดแอปได้อย่างไร
  • ฉันจะล้างแคชของแอปที่ติดตั้งแล้วได้อย่างไร
  • ฉันจะลบแอปออกจากโทรศัพท์ได้อย่างไร
  • การย้ายแอปไปใส่ในการ์ด MicroSD?

ฉันจะลบแอปออกจากโทรศัพท์ได้อย่างไร

แตะที่ Play Store > เมนู > แอปและเกมของฉัน เลือกแอปที่คุณต้องการจะลบออก แล้วจึงแตะที่ ถอนการติดตั้ง อีกวิธีหนึ่งคือ เปิดเมนูแอป กดค้างบนแอปที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง จากนั้นเลือก ข้อมูลแอป > ถอนการติดตั้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่