ฉันจะแคสต์จอแสดงผลบนโทรศัพท์ของฉันไปยังหน้าจออื่นได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
GPS, Bluetooth และการเชื่อมต่ออื่นๆ

ฉันจะแคสต์จอแสดงผลบนโทรศัพท์ของฉันไปยังหน้าจออื่นได้อย่างไร

ให้ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ > แคสต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่