ฉันจะรีเซ็ตโทรศัพท์ Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content

เราคือผู้ผลิตโทรศัพท์ Nokia คุณมาถูกที่แล้ว 👍

หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • โทรศัพท์
  • บริการซ่อมบำรุง
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ปัญหา การสนับสนุน และข้อมูลอุปกรณ์

ฉันจะรีเซ็ตโทรศัพท์ Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

ไปที่เมนู การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ข้อมูลอุปกรณ์ แล้วเลือก รีเซ็ตโทรศัพท์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่