ฉันจะตั้งเสียงเรียกเข้าให้กับผู้ติดต่อเฉพาะรายได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
เสียงเรียกเข้าและการตั้งค่าส่วนตัว

ฉันจะตั้งเสียงเรียกเข้าให้กับผู้ติดต่อเฉพาะรายได้อย่างไร

ในแอปรายชื่อผู้ติดต่อ ให้เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ กด more_vert จากนั้น ตั้งเสียงเรียกเข้า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่