ฉันจะปรับขนาดแบบอักษรของข้อความที่แสดงบนโทรศัพท์ได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
เสียงเรียกเข้าและการตั้งค่าส่วนตัว

ฉันจะปรับขนาดแบบอักษรของข้อความที่แสดงบนโทรศัพท์ได้อย่างไร

นำทางไปที่ การตั้งค่า > การเข้าถึง > ขนาดแบบอักษร ใช้แถบเลื่อนระดับและข้อความตัวอย่างเพื่อเลือกขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่