ฉันจะสามารถเปลี่ยนล็อกสกรีนบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์ Nokia หรือ HMD ของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ฉันจะสามารถเปลี่ยนล็อกสกรีนบน Nokia 8110 ของฉันได้อย่างไร

เปิดเมนู การตั้งค่า บนโทรศัพท์ของคุณ แล้วเลือก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > ล็อกสกรีน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่