สามารถปิดแอปที่ไม่ทำงานได้อย่างไร

Skip to main content
หน้าแรกของการสนับสนุน

หัวข้อการสนับสนุน

  • บริการซ่อมบำรุง
  • โทรศัพท์
  • ฉันจะทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโทรศัพท์โนเกียของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
แอปและการตั้งค่าแอป
  • สามารถปิดแอปที่ไม่ทำงานได้อย่างไร
  • ฉันจะปิดแอปได้อย่างไร
  • ฉันจะล้างแคชของแอปที่ติดตั้งแล้วได้อย่างไร
  • ฉันจะลบแอปออกจากโทรศัพท์ได้อย่างไร
  • การย้ายแอปไปใส่ในการ์ด MicroSD?

สามารถปิดแอปที่ไม่ทำงานได้อย่างไร

ไปที่การตั้งค่าของเครื่องและเลือกแอปพลิเคชั่น เลือกแอปที่มีปัญหา และเลือกบังคับให้หยุด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่