Làm thế nào tôi có thể đóng ứng dụng?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Ứng dụng và các cài đặt ứng dụng
  • Làm thế nào để đóng một ứng dụng đă ngừng hoạt động?
  • Làm thế nào tôi có thể đóng ứng dụng?
  • Làm thế nào tôi có thể xóa bộ nhớ đệm của một ứng dụng đã được cài đặt?
  • Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại của tôi?
  • Làm thế nào để chuyển ứng dụng sang thẻ SD?

Làm thế nào tôi có thể đóng ứng dụng?

Trên màn hình trang chủ, chạm vào biểu tượng ứng dụng để mở. Để mở một trong những ứng dụng đang chạy trên nền, chạm vào check_box_outline_blank, sau đó chạm vào biểu tượng đóng ở góc ứng dụng mà bạn muốn đóng.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?