Làm thế nào tôi có thể cài đặt nhạc chuông theo yêu cầu cá nhân trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Nhạc chuông và các cài đặt cá nhân

Làm thế nào tôi có thể cài đặt nhạc chuông theo yêu cầu cá nhân trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Sao chép tập tin mp3 của bạn vào lưu trữ điện thoại trong thư mục Nhạc chuông. Sau đó mở menu Cài đặt, chọn Cá nhân > Âm thanh > Tiếng > Quản lý tiếng > Nhạc chuông của tôi, chọn tập tin của bạn và xác nhận bằng OK.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?