Tôi muốn tiết kiệm thời gian sử dụng pin. Làm thế nào để bật chế độ Tiết kiệm pin?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Pin và sạc pin

Tôi muốn tiết kiệm thời gian sử dụng pin. Làm thế nào để bật chế độ Tiết kiệm pin?

Trên điện thoại, mở Cài đặt, sau đó chọn và bật Tiết kiệm pin.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?