Làm thế nào tôi có thể sử dụng thiết bị Nokia của tôi làm thành điểm truy cập WiFi?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Mạng, Wifi và dữ liệu di động
  • Làm thế nào tôi có thể kết nối điện thoại Nokia 8110 của tôi với mạng Wifi?
  • Làm thế nào tôi có thể sử dụng thiết bị Nokia của tôi làm thành điểm truy cập WiFi?
  • Làm thế nào tôi có thể đặt lại thông tin cài đặt mạng trong điện thoại thông minh của tôi?

Làm thế nào tôi có thể sử dụng thiết bị Nokia của tôi làm thành điểm truy cập WiFi?

Đối với Android Oreo, vào Cài đặt  >  Mạng & Internet  >  Điểm truy cập & kết nối hữu tuyến. Đối với Android Nougat, đường dẫn hơi khác: Cài đặt  >  Thêm  >  Kết nối hữu tuyến & điểm truy cập di động. Xin lưu ý rằng phải bật dữ liệu di động.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?