Làm thế nào tôi có thể cài đặt các cập nhật có sẵn?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Phần mềm và các cập nhật

Làm thế nào tôi có thể cài đặt các cập nhật có sẵn?

VàoCài đặt > Hệ thống > Cập nhật hệ thống > Kiểm tra cập nhật  để kiểm tra xem có cập nhật không.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?