Làm thế nào tôi có thể xem phiên bản hệ điều hành và phần mềm trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Phần mềm và các cập nhật

Làm thế nào tôi có thể xem phiên bản hệ điều hành và phần mềm trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Để xem phiên bản hệ điều hành, vào Cài đặt > Thiết bị > Thông tin thiết bị > Thông tin thêm. Để xem phiên bản phần mềm, vào Cài đặt > Thiết bị > Thông tin thiết bị.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?