Tại sao chức năng của nút nguồn lại thay đổi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Phần mềm và các cập nhật

Tại sao chức năng của nút nguồn lại thay đổi?

Trong Android 11, khi nhấn và giữ nút nguồn sẽ mở ra một menu mà từ đó bạn có thể tắt nguồn hoặc khởi động lại điện thoại của mình.

Trong Android 12, Google đã thay đổi một chút cài đặt mặc định cho nút nguồn. Khi nhấn và giữ phím nguồn sẽ kích hoạt Google Assistant. Đối với menu tắt nguồn và khởi động lại, nhấn đồng thời phím nguồn và phím tăng âm lượng.

Nếu bạn muốn thay đổi hoạt động của nút nguồn trở lại hoạt động của Android 11, hãy vào Cài đặt > Hệ thống > Cử chỉ > Nhấn và giữ nút nguồn và tắt máy.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?