Trình quản lý tập tin nằm ở đâu trong điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Skip to main content

Chúng tôi là nhà sản xuất điện thoại Nokia. Bạn đang ở đúng nơi. 👍

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Thiết bị
  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Tập tin và dung lượng

Trình quản lý tập tin nằm ở đâu trong điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Thiết bị thông minh Nokia sử dụng Pure Android. Như vậy, điện thoại của bạn có thể không được cài đặt mặc định ứng dụng quản lý tập tin. Xem trình đơn ứng dụng để biết Tập tin. Hoặc, bạn có thể mở Tải về và vào các thư mục khác từ đó.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?