Trình quản lý tập tin nằm ở đâu trong điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Tập tin và dung lượng

Trình quản lý tập tin nằm ở đâu trong điện thoại thông minh Nokia của tôi?

Thiết bị thông minh Nokia và HMD sử dụng Pure Android. Như vậy, điện thoại của bạn có thể không được cài đặt mặc định ứng dụng quản lý tập tin. Xem trình đơn ứng dụng để vào Tập tin. Ngoài ra, bạn có thể mở Tải về và điều hướng đến các thư mục khác từ đó.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?