Làm thế nào tôi di chuyển các tập tin từ bộ nhớ của điện thoại đến thẻ nhớ?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Tập tin và dung lượng

Làm thế nào tôi di chuyển các tập tin từ bộ nhớ của điện thoại đến thẻ nhớ?

Xin hãy chắc chắn rằng thẻ SD được định dạng là bộ nhớ di động. Sau đó vào Cài đặt > Bộ nhớ > Bộ nhớ trong > Bộ nhớ trong dùng chung > Tập tin > DCIM, và sau đó, ví dụ như, > Camera. Sau đó nhấn giữ hình ảnh cụ thể > more_vert > Chọn Chuyển đến > trình đơn > thẻ SD > Di chuyển.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?