Làm thế nào để chuyển ứng dụng sang thẻ SD?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

 • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
 • Thiết bị
 • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Ứng dụng và các cài đặt ứng dụng
 • Làm thế nào để đóng một ứng dụng đă ngừng hoạt động?
 • Làm thế nào tôi có thể đóng ứng dụng?
 • Làm thế nào tôi có thể xóa bộ nhớ đệm của một ứng dụng đã được cài đặt?
 • Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại của tôi?
 • Làm thế nào để chuyển ứng dụng sang thẻ SD?

Làm thế nào để chuyển ứng dụng sang thẻ SD?

Nếu bạn cài đặt thẻ SD làm Bộ nhớ trong, bạn có thể chuyển một số ứng dụng sang thẻ này. Việc này giúp dành chỗ trống cho những ứng dụng không thể chuyển sang thẻ.

Hăy lưu ư: không phải tất cả ứng dụng đều có thể chuyển sang thẻ SD.

 1. Vào Cài đặt > Thiết bị > Ứng dụng
 2. Chọn ứng dụng bạn muốn chuyển sang thẻ SD.
 3. Chạm Lưu trữ
 4. Bên dưới Lưu trữ sử dụng, chạm vào Thay đổi.
 5. Chọn thẻ SD của bạn
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?