Tôi có thể tìm số PSN trên máy tính bảng Nokia hoặc HMD của mình ở đâu?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Vấn đề, hỗ trợ và thông tin thiết bị

Tôi có thể tìm số PSN trên máy tính bảng Nokia hoặc HMD của mình ở đâu?

Thiết bị có khe cắm thẻ SIM có số IMEI. Nếu thiết bị của bạn không có khe cắm thẻ SIM, tương tự như biến thể chỉ có Wifi của Nokia T20, thì PSN có thể được sử dụng để nhận dạng thiết bị của bạn.

Để tìm Số sê-ri sản phẩm (PSN) thiết bị của bạn, hãy truy cập Cài đặt > Xem máy tính bảng > Kiểu máy và phần cứngTại đây, bạn có thể tìm thấy Số sê-ri sản phẩm của thiết bị.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?