Làm thế nào tôi có thể xem thông tin lưu trữ trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Tập tin và dung lượng

Làm thế nào tôi có thể xem thông tin lưu trữ trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Chọn Cài đặt trong menu. Vào Lưu trữ và bạn có thể nhìn thấy thông tin lưu trữ của điện thoại và thẻ SD của bạn.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?