Google Lens là gì?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Camera và hình ảnh

Google Lens là gì?

Google Lens cho phép bạn kết nối với thế giới qua điện thoại của bạn theo một cách mới. Google Lens tích hợp với Google Assistant và cho phép bạn tìm kiếm các đồ vật và địa điểm qua camera của bạn. Vui lòng lưu ý rằng Google Lens hoạt động trên bất kỳ thiết bị nào có Google Photos phiên bản mới nhất. Hiện nay, chỉ có thể sử dụng Google Lens nếu ngôn ngữ thiết bị của bạn được cài đặt là tiếng Anh.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?