Làm thế nào tôi có thể thực hiện và nhận cuộc gọi trên điện thoại Nokia?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Thẻ SIM, danh bạ và cuộc gọi
  • Làm thế nào tôi có thể nhập danh bạ từ thư hoặc tin nhắn SIM vào thiết bị?
  • Làm thế nào tôi lưu các liên hệ mới vào SIM, điện thoại hay tài khoản Google?
  • Làm thế nào tôi có thể cài đặt thẻ SIM mặc định?
  • Làm thế nào tôi có thể thực hiện và nhận cuộc gọi trên điện thoại Nokia?
  • Làm cách nào để thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi trên điện thoại thông thường Nokia và HMD?

Làm thế nào tôi có thể thực hiện và nhận cuộc gọi trên điện thoại Nokia?

Để thực hiện cuộc gọi, hãy bắt đầu bằng cách nhập số điện thoại bằng bàn phím quay số hoặc điều hướng đến một số liên lạc đã lưu. Khi bạn có sẵn số hoặc thông tin liên lạc mong muốn, chỉ cần nhấn nút gọi.

Việc trả lời cuộc gọi đến sẽ hơi khác tùy thuộc vào việc bạn có điện thoại thông minh hay điện thoại phổ thông, nhưng nhìn chung, bạn chỉ cần nhấn hoặc vuốt nút trả lời khi điện thoại đổ chuông.

Một số điện thoại phổ thông có kiểu thiết kế trượt hoặc lật. Khi mở điện thoại này sẽ trả lời cuộc gọi đến.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?