Làm thế nào tôi có thể xóa thẻ SD trong điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Tập tin và dung lượng

Làm thế nào tôi có thể xóa thẻ SD trong điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Chọn Cài đặt từ menu. Vào Lưu trữ và chọn Xóa thẻ SD.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?