Làm cách nào để thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi trên điện thoại thông thường Nokia và HMD?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Thẻ SIM, danh bạ và cuộc gọi
  • Làm thế nào tôi có thể nhập danh bạ từ thư hoặc tin nhắn SIM vào thiết bị?
  • Làm thế nào tôi lưu các liên hệ mới vào SIM, điện thoại hay tài khoản Google?
  • Làm thế nào tôi có thể cài đặt thẻ SIM mặc định?
  • Làm thế nào tôi có thể thực hiện và nhận cuộc gọi trên điện thoại Nokia?
  • Làm cách nào để thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi trên điện thoại thông thường Nokia và HMD?

Làm cách nào để thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi trên điện thoại thông thường Nokia và HMD?

Bạn có thể hủy bỏ đồng ý của mình trong cài đặt thiết bị của bạn. Vị trí của cài đặt có liên quan có thể khác nhau một chút giữa các kiểu thiết bị, nhưng thông thường, bạn sẽ cần phải truy cập Cài đặt > Tài khoản gọi điện và chọn thẻ SIM của bạn. Sau đó chọn Thẻ UIM/SIM > Cài đặt cuộc gọi và chọn Chuyển tiếp cuộc gọi.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?