Làm thế nào tôi có thể bật văn bản dự đoán trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

  • Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyến
  • Thiết bị
  • Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia hoặc HMD của mình?
Ngôn ngữ và thông tin cài đặt đầu vào
  • Làm thế nào tôi có thể bật văn bản dự đoán trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?
  • Làm thế nào thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?
  • Làm thế nào tôi có thể bật hoặc tắt tự động chỉnh sửa?
  • Làm thế nào tôi có thể cài đặt phương pháp nhập trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?
  • Làm thế nào tôi tắt rung khi chạm các phím cứng?

Làm thế nào tôi có thể bật văn bản dự đoán trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Chọn Cài đặt từ menu. Vào Cá nhân hóa > Phương pháp nhập > Sử dụng dự đoán > Bật. Sau đó đặt ngôn ngữ Đầu vào. Để sử dụng Văn bản dự đoán, nhấn “#” cho đến khi ‘Dự đoán’ xuất hiện trên menu bật lên.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?